drzewo oliwne w restauracji
drzewo oliwne w restauracji
  • drzewo oliwne w restauracji
  • drzewo oliwne w restauracji
  • drzewo oliwne w restauracji
  • drzewo oliwne w restauracji
  • drzewo oliwne w restauracji
  • drzewo oliwne w restauracji
  • drzewo oliwne w restauracji

Katowice 2017 Hotel Courtyard by Marriott

Rekord pobity! Do tej pory najwyżej rosnącym w Polsce drzewem oliwnym była ponad 140 –letnia VERONA na szczycie zabytkowej wieży ciśnień w Strzelcach Opolskich. Wysokość kondygnacji mieszkalnej to 30 m. Teraz jednak drzewo oliwne ROMA - ozdoba sali restauracyjnej Hotelu Courtyard by Marriott w wieżowcu Altus w Katowicach znalazła się na 27 kondygnacji wieżowca, ponad 90 m nad ziemią!

Facebook